• Home
  • Cập nhật mã vùng điện thoại mới

Cập nhật mã vùng điện thoại mới

Cập nhật mã vùng điện thoại mới trên mọi thông tin.
Công ty TNHH Mandetra xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Quý khách dành cho sản phẩm Công ty trong thời gian qua.
Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, bắt đầu triển khai từ ngày 11/2/2017 của Bộ Thông tin & Truyền thông, Công ty TNHH Mandetra thực hiện cập nhật mã vùng điện thoại mới trên website cũng như trên các thông tin khác. Cụ thể như sau:
Công ty TNHH Mandetra:
Số điện thoại: (84) 24 6276 8531

Lưu ý:
– Thời gian áp dụng từ 0h ngày 17/06/2017. Thời gian quay số song song từ 17/6/2017 đến 16/7/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 17/7/2017 đến 31/8/2017.