Câu hỏi thường gặp

Công nghệ Xử lý nước emiiR

 • Công nghệ Xử lý nước emiiR là gì?

 • Sự khác biệt của emiiR và các loại thiết bị xử lý nước khác là gì?

 • Có cần thiết mở bên trong máy ra để rửa lõi không?

Tác dụng của xử lý nước emiiR

 • Nếu sử dụng thiết bị xử lý nước emiiR thì có thay đổi gì không?

 • Tôi đang sử dụng máy lọc nước NANO (hoặc RO) thì có ảnh hưởng gì không?

 • Tại sao sử dụng ít bột giặt mà vẫn sạch quần áo?

 • Những chất gỉ sét trong nước khi bị tách ra trong nước thì sẽ đi đâu?

 • Nước lọc qua sẽ giữ được bao lâu?

Đối với lắp đặt, thay lõi lọc

 • Nhà tôi sử dụng nước nhiều hơn so với các gia đình khác, thì có lắp đặt được không?

 • Tôi có thể tự lắp đặt thiết bị xử lý nước emiiR được không?

 • Việc bảo trì, thay đổi bộ lọc có cần thiết không?

Cách thức thanh toán

 • Tôi có thể thanh toán bằng các hình thức nào?