Điều khoản sử dụng

Xử lý nước tổng là một trong những trang web của Công ty TNHH Mandetra (sau đây gọi là "xử lý nước tổng") và Mandetra là quản lý, quản lý trang web (sau đây gọi là "trang web này".) Trước khi chúng được sử dụng, Quý khách hàng đọc các Điều khoản và Điều kiện sau. Vui lòng sử dụng nếu bạn đồng ý với những điều kiện này.

Miễn trừ trách nhiệm

Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra sẽ chú ý tại thời điểm đăng tải thông tin trên trang web này. Tuy nhiên, cho dù những thông tin chính xác, hoặc là mới nhất, hoặc là hữu ích… liên quan hoặc là được an toàn, không đảm bảo.
Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi các khách hàng không quen với việc sử dụng hoặc đã thành thạo sử dụng với nhũng thông tin có sẵn trang web này.
Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra hoàn toàn có thể thay đổi các thông tin đã được công bố trên trang web này mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Những thay đổi của thông tin, xóa, gián đoạn đối với trang web thì Xử lý nước cao cấp hoặc ngừng và Công ty TNHH Mandetra không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra cho khách hàng.

Bản quyền và thương hiệu, vv

Nội dung được đăng trên trang web này (tài liệu, video, âm thanh, chương trình, vv), được thiết kế để thuộc về “Xử lý nước tổng” và “Công ty TNHH Mandetra” và công ty liên kết, luật bản quyền của mỗi quốc gia, nó được bảo vệ trong các điều ước liên quan và pháp luật. Những nội dung, vượt ra ngoài phạm vi đó được công nhận một cách rõ ràng bằng cách sử dụng tin pháp luật khác, sao chép mà không được phép của chủ thể quyền, được chuyển, vv được pháp luật cấm.

Cần lưu ý, in lại các nội dung của các nội dung được đăng trên trang web này tạp chí, sách, đĩa CD-ROM hoặc tương tự, nếu bạn muốn có các thông tin trên, trước hết bạn phải có giấy đồng ý của Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra, đến đây xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thương hiệu có, hoặc có liên quan được hiển thị trên trang web này, cũng như tên sản phẩm của Xử lý nước tổng, được ví như là tên dịch vụ, thương hiệu của đối tác và Công ty TNHH Mandetra.

Xin lưu ý về các liên kết đến các trang web của bên thứ ba từ trang web này

Nội dung của dòng Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra khác với trang web thu thập thông tin các liên kết từ trang web này, được quản lý và hoạt động theo trách nhiệm của mỗi cá nhân hoặc tổ chức, dưới sự quản lý của Công ty TNHH Mandetra. Về nội dung của các trang web liên kết, cũng được không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra đối với các khách hàng.
Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra chỉ đơn thuần là để thuận tiện cho bạn nên chỉ cung cấp một liên kết đến các trang web khác. Xử lý nước cao cấp không chịu trách nhiệm đới với việc sử dụng và mua những sản phẩm của các trang web này. Ngoài ra, các liên kết giữa Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra đối với các trang web liên kết, không nhất thiết có nghĩa rằng có một mối quan hệ đặc biệt, chẳng hạn như đối tác, hợp tác là không có.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Sử dụng, cũng như việc giải thích và áp dụng Điều khoản và Điều kiện của trang web này, trừ trường hợp quy định tại các khác, và sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Đối với bất kỳ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng các trang web này, trừ trường hợp quy định tại các khác, và quyền tài phán độc quyền của tòa án thành phố Hà Nội.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ trang Liên hệ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trên trang web này.