Hướng dẫn sử dụng

Phương pháp trao đổi lõi lọc của các kế hoạch hàng tháng

 • Step 1. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 2. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 3. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 4. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 5. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image

Phương pháp trao đổi lõi lọc của các kế hoạch hàng tháng

 • Step 1. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 2. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 3. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 4. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 5. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image

Phương pháp trao đổi lõi lọc của các kế hoạch hàng tháng

 • Step 1. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 2. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 3. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 4. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 5. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image
 • Step 6. Chứng nhận ứng dụng Exchange

  Sau khi đăng nhập, từ menu của màn hình My Page, xin vui lòng nhấn vào “Danh sách trao đổi Kế hoạch hàng tháng”.

  image

Lịch Kinh doanh

 • Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ năm mới không mở cửa.
  Để biết thêm thông tin, xin vui lòng kiểm tra lịch ngày làm việc ở phía bên phải.

   • Tháng 5 Năm 2017
   • Ô màu xanh là lịch nghỉ
   T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5 6
   7 8 9 10 11 12 13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
  • Tháng 1 Năm 2017

   • Ô màu xanh là lịch nghỉ
   T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31