Liên hệ

Chúng tôi cảm ơn bạn hơn nếu liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-6276-8531 hoặc điền vào mẫu yêu cầu.

* Là những câu hỏi bắt buộc phải điền.

Tên của bạn *
(Tên đầy đủ)

  • họ
  • tên
Mã bưu chính *
(chữ số)

Địa chỉ *
(điền chính xác)
  • Địa chỉ Vui lòng điền vào hai ô dưới đây. Tên căn hộ, hãy chắc chắn để điền vào.

    Tên thành phố (ví dụ: Đống Đa, Hà Nội)

  • Địa chỉ Building tên (ví dụ: Tòa nhà 133 Thái Hà Mandetra Co., Ltd)Tên công ty ※, xin vui lòng nhập vào đây

Số điện thoại *
(chữ số)

Địa chỉ E-mail *
(chữ viết)

Tin nhắn của bạn *
(ít hơn 1000 ký tự em)

※ Các thắc mắc liên quan tới vấn đề Xử lý nước, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng điền thông tin chi tiết giúp chúng tôi.
※ Các thắc mắc về đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng điền vào "số lượng đặt hàng của bạn."